HOME E-shop
flash

Zákaznické kategorie

Zákazníci, jejichž odběrné plynové zařízení je připojené na distribuční soustavu, se zařazují do těchto kategorií:
  • kategorie domácnost - fyzická osoba, již je dodáván plyn sloužící k uspokojování její osobní potřeby a osobních potřeb příslušníků její domácnosti
  • kategorie maloodběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh
  • kategorie střední odběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem nad 630 MWh do 4 200 MWh
  • kategorie velkoodběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem nad 4 200 MWh
* VYHLÁŠKA č. 329/2001 Energetického regulačního úřadu
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace