HOME E-shop
flash

Smlouvy, žádosti, změny

SMLOUVY, ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ - OBCHOD

doc   Žádost o uzavření smlouvy
doc   Žádost o změnu údajů
doc   Žádost o ukončení smlouvy
doc   Plná moc
 

Jak postupovat při změně zákazníka nebo ukončení smlouvy

Změna zákazníka na odběrném místě

V případě, že na ukončení odběru zemního plynu původním zákazníkem bezprostředně navazuje další odběr zemního plynu novým zákazníkem, je vhodná osobní návštěva stávajícího i nového zákazníka v zákaznickém centru. Stávající zákazník musí vyplnit Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.

Pokud se stávající zákazník nemůže dostavit z vážného důvodu, předloží nový zákazník vpylněnou Plnou moc k ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.

Při změně zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby si stávající i nový zákazník odsouhlasil číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny.
 

Pro uzavření smlouvy musí mít nový zákazník tyto doklady:
 • žádost o uzavření smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) - domácnost, jednatel firmy
 • doložení způsobu úhrad záloh - doklad o účtu (kartička, smlouva o zřízení účtu), SIPO (kopie dokladu o přidělení spojovacího čísla, inkasní lístek)
 • doložení vlastnických práv k nemovitosti (kopie kupní smlouvy či výpis z katastru nemovitostí)
 • kopie dokladu o přidělení IČ (výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, živnostenský list, statut, koncesní listina, registrace) - firma
 • kopie dokladu o přidělení DIČ (u plátců DPH) - firma

Úmrtí zákazníka

V případě úmrtí původního zákazníka je nutné, aby oprávněná osoba k ukončení smlouvy vyplnila Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu a Čestné prohlášení.
 

K žádosti o ukončení smlouvy je nutné doložit:

 • kopii úmrtního listu
 • případné platby záloh za zemřelého doložit kopiemi složenek či platebních příkazů
 • aktuální stav plynoměru ke dni změny

Ukončení smlouvy s demontáží měřidla

V případě, že zákazník žádá úplné ukončení odběru zemního plynu, pak je nutné vyplnit a doručit formulář Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra a domluvit si termín demontáže plynoměru.


Jak postupovat při změně údajů ve Smlouvě o prodeji a nákupu zemního plynu

Pro změnu jména je nutné doložit:
 • doklady potřebné k identifikaci, oddací list u žen při provdání, u ostatních doklad o změně jména

Pro změnu názvu ulice, čísla domu je nutné doložit:
 • doklady potřebné k identifikaci, doložení změny názvu, ulice, čísla domu

Pro změnu platebních podmínek je nutné doložit:
 • doklady potřebné k identifikaci, doklad o změně účtu, SIPO, apod.

Pro výše uvedené změny je potřeba vyplnit a odeslat formulář Žádost o změnu údajů ve smlouvě o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra Quantum.

Pro změnu výše zálohové platby kontaktujte naše zákaznické centrum
Telefonicky - pro provedení telefonické změny je nutné uvést tyto údaje:
 • číslo odběratele (číslo Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu)
 • jméno a příjmení
 • adresu odběrného místa
Poštou nebo faxem - pro provedení změny je nutné vyplnit a odeslat formulář - Žádost o změnu údajů ve smlouvě o prodeji a n ákupu zemního plynu.

Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace