HOME E-shop
flash

Ostatní poplatky

Ceník služeb platný od 1.10.2010

1. Montáž měřidla (vč. paušálu za dopravu) po demontáži pro neplacení
Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH [Kč]
1.1. Membránové plynoměry do G6  800,-- 20 % 1000,--
1.2. Membránové plynoměry od G10 do G25 1.200,-- 20 % 1.440,--
1.3. Membránové plynoměry od G40 do G100 3.800,-- 20 % 4.560,--
1.4. Datcom, záznamníky dat 4.000,-- 20 % 4.800,--

 
2. Reklamační přezkoušení plynoměru na žádost zákazníka
Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH [Kč]
2.1. Přezkoušením se potvrdila oprávněnost reklamace Zdarma (zákazníkovi nebude přezkoušení fakturováno)
2.2. Paušál za přezkoušení na žádost zákazníka (přezkoušením se nepotvrdila oprávněnost reklamace) – přezkoušení a montáž
2.2.1. Membránový plynoměr do G6 800,-- 20 % 960,--
2.2.2. Membránový plynoměr od G10 do G25 1.200,-- 20 % 1.440,--
2.2.3. Membránový plynoměr od G40 do G100 2.400,-- 20 % 2.880,--
2.2.4. Rotační a turbínové plynoměry 4.900,-- 20 % 5.880,--
 

3. Mimořádné odečty měření typu „C“ a mimořádná fakturace na žádost zákazníka nebo obchodníka
Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH [Kč]
3.1. Mimořádný odečet měření typu "C"  200,-- 20 % 240,--
3.2. Mimořádná faktura OM za distribuci plynu zasílaná písemně 69,-- 20 % 82,80

 
Ostatní poplatky platné od 1.1.2004
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace