HOME E-shop
flash

REALIZACE STAVEB

Quantum, a.s. Vyškov se vedle prodeje zásobníkových ohřívačů vody Quantum zabývá také distribucí plynu a realizací staveb v oboru plyn, topení, voda a kanalizace.

Pro řešení Vašich problémů nabízíme:

Montáže a dodávky

 • montáže a dodávky kotelen
 • vytápění bytových, občanských a průmyslových staveb
 • montáže a dodávky podlahových vytápění v rodinných domech a budování občanské vybavenosti
 • montáže a dodávky teplovzdušného vytápění
 • montáže a dodávky výměníkových stanic
 • montáže a dodávky teplovodních sítí
 • montáže a dodávky průmyslových plynovodů
 • montáže a dodávky rozvodů plynu v domácnostech, bytových domech a jiných objektech
 • montáže a dodávky zdravoinstalací
 • montáže a dodávky čistíren odpadních vod

Výstavby a rekonstrukce

 • výstavby a rekonstrukce vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů
 • rekonstrukce stávajících plynárenských sítí
 • výstavby a rekonstrukce regulačních stanic plynu
 • výstavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Referenční stavby:

V oboru realizací staveb v oboru plyn, topení, voda a kanalizace se můžeme pochlubit řadou referenčních staveb:
 • plynofikace OÚ, KD a ZŠ Nové Hvězdlice
 • plynová kotelna ISŠ Vyškov
 • plynofikace ZŠ Podomí
 • plynová kotelna ČOV Vyškov
 • plynová kotelna ZŠ Brodek u Konice
 • plynofikace areálu ČSAD Boskovice
 • plynofikace areálu SK ROSTEX Vyškov
 • plynofikace DD Vyškov
 • plynofikace ZŠ Purkyňova Vyškov
 • plynová kotelna areálu SKANSKA DS a.s. Brno
 • rekonstrukce a nástavba kuchyně vojenský areál Vyškov
 • rekonstrukce vytápění Sportovní haly ve Vyškově
 • plynofikace areálu A.S.A Prostějov
 • rekonstrukce topení Nemocnice Vyškov
 • vytápění objektu Aquina s.r.o. Prostějov
 • výstavba ČOV a kanalizace DD Nové Hvězdlice
 • přeložky plynovodů, vodovodů a kanalizací na okružní křižovatce Vyškov, Kroměřížská
 • přeložky plynovodů Hlinky Brno (dodávka pro STRABAG a.s.)
 • přeložky plynovodů a vodovodů dálnice D1 (dodávka pro SKANSKA a.s.) 
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace