HOME E-shop
flash

Stavby plynovodů

V oblasti plynofikací provádíme stavby vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, dále rekonstrukce stávajících plynárenských sítí a dodávky regulačních stanic plynu "na klíč".
Pro práce z oblasti staveb plynovodů nabízíme vysokou technickou úroveň, a to jak po stránce strojního vybavení, tak i z hlediska odborností našich pracovníků.
Zárukou kvality naší práce je mimo jiné také naše členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů.
 

Odborná oprávnění:

Vlastníme odborná oprávnění pro realizaci řady prací v oblasti plynofikace, jsme kompetentní k vykonávání těchto činností:
  • montáže a opravy plynových zařízení
  • revize a zkoušky plynových zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu: zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů, zařízení pro rozvod plynu, domovní plynovody, NTL, STL, VTL, VVTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu, průmyslové plynovody, zařízení pro spotřebu plynu spalováním.

Živnostenská oprávnění

Disponujeme živnostenskými listy, které nás opravňují vykonávat tyto činnosti:
  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací a odstraňování
  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Dále nabízíme tyto činnosti:

  • vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké plynovody
  • rekonstrukce stávajících plynárenských sítí
  • regulace stanic plynu
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace