HOME E-shop
flash

Plynovodní přípojky

Nová plynovodní přípojka včetně domovního plynovodu

Firma Quantum vám zajistí zpracování projektové dokumentace plynovodní přípojky a domovního plynovodu, včetně vyřízení územního souhlasu stavby plynové přípojky. Poptávkový formulář (ke stažení zde).


Doklady, které je nutno doložit při žádosti o plynovou přípojku:


1. Stavební povolení nebo územní rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci.
2. Projektovou dokumentaci plynové přípojky ověřenou provozovatelem plynovodu a stavebním úřadem.
3. Vyjádření provozovatele plynovodu k projektové dokumentaci.
4. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě provozovatele (pouze RWE).
5. Objednávka. (formulář ke stažení zde)

Objednatel zajistí:

- výkopové a zednické práce (vzor výkopu a osazení skříňky HUP ke stažení zde)

Zhotovitel zajistí:

- montáž plynovodní přípojky do 14 dnů ode dne objednání
- revizní zprávu včetně protokolu o tlakové zkoušce přípojky
- geodetické zaměření přípojky
- vypracování předávací dokumentace včetně přípojkové karty
- uzavření smlouvy o provozu a údržbě plynovodní přípojky mezi provozovatelem (pouze u budoucího zákazníka RWE) a objednatelem plynovodní přípojky
- předání dokumentace plynovodní přípojky provozovateli (pouze u budoucího zákazníka RWE) do 14 dnů od její realizace

Pokud máte další dotazy zatelefonujte nám, nebo navštivte naše zákaznické centrum.
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace