HOME E-shop
flash

Chci plyn

Postup při plynofikaci rodinného domu nebo bytového domu.


Nová plynovodní přípojka včetně domovního plynovodu.


Pracovníci zákaznického centra Vám nebo Vašemu projektantovi zjistí možnost připojení na distribuční síť Quantum, a.s. U novostavby je nutné předložit situaci širšího okolí stavby.

Zpracování projektové dokumentace plynovodní přípojky a domovního plynovodu si můžete objednat u naší společnosti nebo jiného autorizovaného projektanta.

Projektant je povinen předložit nebo zaslat na Quantum, a.s. tři vyhotovení projektové dokumentace k vyjádření. Dvě námi potvrzená vyhotovení je následně nutné předložit stavebnímu úřadu společně s žádostí o územní souhlas, nebo ohlášení stavby.

Pokud vaše spotřebiče vyžadují komín, je nutné získat od kominíka od kominíka osvědčení o stavu komína. Pokud je komín nevyhovující, kominík vám doporučí potřebné stavební úpravy, např. vyvložkování (zajistěte si raději s předstihem).

Po vydání územního souhlasu nebo souhlasu s ohlášenou stavbou si objednejte práce u zhotovitele, který je k těmto pracem oprávněn. K přímému zásahu na plynovodním potrubí pod plynem je oprávněna pouze naše společnost. Nová přípojka se provádí až po dokončení domovního plynovodu.

Montáž přípojky i vnitřního plynovodu včetně dodávek spotřebičů si můžete objednat v zákaznickém centru naší společnosti. Ušetříte tak čas a získáte výhodnou cenu.

Po provedení domovního plynovodu a přípojky obdržíte od zhotovitelů výchozí revizní zprávy, kterými je prokázána provozuschopnost zařízení.

Vyplníte žádost o uzavření smlouvy (s jejím vyplněním Vám pomůžeme) a spolu s výše uvedenými dokumenty předložíte na zákaznickém centru.
Po zaplacení připojovacího poplatku bude s Vámi uzavřena smlouva o prodeji a nákupu zemního plynu a dohodnout termín montáže plynoměru. Při montáži budeme ověřovat splnění předepsaných technických podmínek. Současně bude sepsána smlouva o provozování a údržbě plynové přípojky s naší firmou jako distributorem plynu.

Zhotovitel domovního plynovodu provede vpuštění plynu, seřízení a odzkoušení spotřebičů a poučí Vás o jejich obsluze.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše zákaznické centrum.
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace