HOME E-shop
flash

VÝHODY A VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE


Využití Solárního systému:
 1. Ohřev pitné vody.
 2. Ohřev topné vody, kombinace s podporou vytápění.


Výhody využití sluneční energie
V porovnání s jinými zdroji energie má sluneční energie řadu výhod.

 1. Slunce je bezpečný jaderný reaktor, od něhož se v době řádově miliard let nemusíme obávat žádné havárie či výraznější změny funkce.
 2. Sluneční energie je velice kvalitní, to znamená, že se poměrně snadno přeměňuje na jiné formy energie (energie tepelná, elektrická, mechanická, ...).
 3. Sluneční energie je zdarma.
 4. Sluneční energie je místní, sluneční světlo není třeba odnikud dovážet.
 5. Sluneční energie je čistá, nezpůsobuje žádné toxické odpady, zápach, zplodiny, prach, ...


Výhody využití solárních zařízení:
 1. Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie.
 2. Nízké provozní náklady (sluneční energie je zdarma).
 3. Vysoká životnost zařízení až 30 let a jeho nenáročná obsluha.
 4. Vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20 - 50% potřeby tepla k vytápění a 50 - 80% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti.
 5. Významným přínosem je i úspora fosilních paliv, jejichž spalováním znečišťujeme přírodu emisemi SO2 , CO2 , NOx, prachových částic.

Uvedené výhody příznivě ovlivňují návratnost vložených finančních prostředků a čistotu životního prostředí.

Největší výhody solárního kolektoru Q7-3000-EKS:
 1. Kompaktní lisovaná vana bez tepelných mostů, technologických přechodů a spojů.
 2. Větší objem izolace.
 3. Konstrukce absorbéru i meandru zajišťuje největší dosažitelnou styčnou plochu pro předávání absorbovaného tepla.
 4. Vynikající kvalita konstrukce i dílenského zpracování, dlouhodobá životnost, spolehlivý provoz.

 

Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace