HOME E-shop
flash

KONDENZAČNÍ KOTLE

[pdf]   (3 219 kB)
ze dne: 1.4.2011
Katalog náhradních dílů - kondenzační kotel Q7K [pdf]   (6 800 kB) ze dne: 1.4.2011

 

KONDENZAČNÍ TECHNIKA – menší spotřeba energie, minimum zplodin

Kondenzační technika nabízí řešení požadavků na ochranu životního prostředí i na stále stoupající náklady na energie. Kondenzační kotle mají minimální hodnoty obsahu škodlivin CO2 a NOx a v porovnání s konvenčními kotli dosahují o přibližně 15% nižší spotřebu energie.
 
Při ohřevu topné vody se předává tepelná energie ze spalin do vody v primárním výměníku. Spaliny se ochlazují na cca 120 °C a u konvenčních kotlů jsou tyto spaliny odváděny bez dalšího využití do komína. Není tak využita část tepelné energie, tzv. latentní-kondenzační teplo, které je spojené s vodní párou, vznikající při spalování plynu. Tuto tepelnou energii dokáží využít kondenzační kotle, které mají jeden nebo dva výměníky o velké ploše. Po předání primárního tepla ze spalin dochází k jejich dalšímu ochlazení až na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu (u zemního plynu 50-55 °C). Jestliže se teplota pohybuje v této oblasti, vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje, a tím je dodatečně předána další tepelná energie do systému. Kondenzační technika využívá navíc nejen latentní teplo, ale účinněji pracuje i s primární tepelnou energii.

Účinnost nad 100%

Klasický kotel bez systému využití latentního kondenzač-ního tepla dosahuje účinnosti max. 92%, protože část tepla je vyzářena do okolí a část energie pohltí provozní ztráty. Při spalování se rozlišují dvě hodnoty tepelné energie – spalné teplo a výhřevnost. Spalné teplo obsahuje celkové množství tepelné energie včetně kondenzačního tepla. U zemního plynu leží spalné teplo o 11% výše než jeho výhřevnost a kondenzační kotle využívají navíc právě kondenzační teplo. Při porovnání konvenčního a kondenzačního kotle se stanovuje účinnost u kondenzačních kotlů ve vztahu k výhřevnosti. Výsledné hodnoty jsou vyšší o 16% a přesahují hodnotu 100%. 

Kondenzační technika je ideální i pro topné systémy s vyšším teplotním spádem.

Účinnost topného systému je závislá rovněž na teplotním spádu. Obecně platí, že čím je nižší teplotní spád, tím vyšší je účinnost.
 
 

 
Kondenzační kotle Quantum řady Q7K nabízí maximální komfort vytápění a přípravy teplé vody, jednoduchou obsluhu, hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí.
 • nejvyšší účinnost kotle na teplé vodě = 86,5%
 • velmi malá instalační plocha díky integrovanému výměníku
 • vysoká účinnost při ohřevu vody
 • speciální hliníkový výměník AL 230 (bez mědi), odolný proti kondenzátu
 • flexibilní řešení odtahů
 • teplota spalin max. 65-70°C
 • všechny modely lze provozovat na zemní plyn i propan
 • snadná údržba kotle
 • produkce až 9 litrů vody o teplotě 60°C za minutu
 • diagnostika poruch pomocí počítačového programu
 • ochranný režim proti zamrznutí kotle
 • možnost zapojení modulačního termostatu
 • možnost zapojení zónové regulace
 • možnost zapojení venkovního čidla
 • možnost zapojení kotle do kaskády
 • nízké emisní hodnoty
 • nízká spotřeba el. energie
quant
 

 
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace