HOME E-shop
flash

TECHNICKÉ ÚDAJE

Záruka 5 let na výměník, 2 roky na ostatní díly

Kotle se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001. 

Kotle jsou svým výkonem určeny k vytápění a ohřevu vody v rodinných domech a větších bytech. Lze je s výhodou kobinovat se solárními systémy.

 
Typ kotle Rozměr A
(mm)
Rozměr B
(mm)
Rozměr C
(mm)
Průměr
koaxiálního odtahu 
spalin (mm)
Průměr 
děleného odtahu 
spalin (mm)
Hmotnost 
(kg)
Q7K-28-24-comb 750 640 270 125/80 (100/60) 80 36
Q7K-36-30-combi 810 700 270 125/80 (100/60) 80 39
Q7K-22-solo 750 640 270 125/80 (100/60) 80 34
Q7K-28-solo 810 700 270 125/80 (100/60) 80 37


Umístění: je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.

Odtahy spalin: je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201 / leden 2008.

Kotle jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.

Regulace

  • doporučujeme regulaci se systémem komunikace Open Therm

Možnosti zapojení odtahů spalin

  • Paralelní zapojení – odtah spalin a přívod vzduchu 2x ø 80 mm. Max. povolená délka odtahu je 75 metrů. Na každé koleno s radiusem 90° je třeba odečíst 4 m, na koleno s radiusem 45° 2 m z celkové povolené delky.
  • Koaxiální zapojení – odtah spalin a přívod vzduchu ø 80/125 mm. Max. povolená délka odtahu je 60 metrů. Při tomto zapojení je třeba použít koaxiální adaptér.
  • Koaxiální zapojení – odtah spalin a přívod vzduchu ø 60/100 mm. Max. povolená délka odtahu je 60 metrů. Při tomto zapojení je třeba použít koaxiální adaptér.
 
 
1 2_01 3_01


  Jednotka Q7K-
28-24-combi
Q7K-
36-30-combi
Q7K-22-solo Q7K-28-solo
Rozsah nastavení tepelného výkonu při teplotním spádu 80/60°C  kW  6,9 - 22,6  7,0 - 26,2  6,3 - 21,4  8,5 - 28,1
Rozsah nastavení tepelného výkonu při teplotním spádu 50/30°C  kW  7,5 - 23,0  7,7 - 26,8  6,9 - 21,7  9,3 - 28,7
Tepelný výkon pro ohřev teplé vody (jen pro solo)  kW -  - 6,3 - 21,4  8,5 - 28,1
Tepelný výkon pro ohřev topné vody (jen pro combi)  kW  7,8 - 27,5  8,0 - 31,5  -  -
Největší tepelný příkon při ohřevu teplé vody  kW  31,7  32,7  -  -
Nejmenší tepelný příkon  kW  7,1  7,2  -  -
Připojovací tlak - zemní plyn  kPa  2,0  2,0  2,0  2,0
Připojovací tlak - propan  kPa  3,7  3,7  3,7  3,7
Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - zemní plyn (jen pro solo)  m3/h  -  -  2,46  2,83
Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - propan (jen pro solo)  kg/h  -  -  0,96  1,10
Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - zemní plyn (jen pro combi)  m3/h  2,96  3,39  -  -
Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - propan (jen pro combi)   kg/h  1,14  1,32  -  -
Tepolota spalin  °C  T120  T120  T120  T120
Třída NOx  -  5  5  5  5
Obsah NOx ve spalinách  mg/kWh  <70  <70  <70  <70
 Minimální průtočné množství teplé vody  l/min  2  2  -  -
 Průtok teplé vody při jmenovitém výkonu (ΔT = 60°)  l/min  7,5  18  -  -
 Průtok teplé vody při jmenovitém výkonu (ΔT = 40°)  l/min  12,5  11,3  -  -
 Nastavitelný rozsah teploty teplé vody (jen pro combi)  °C  40-65  40-65  -  -
 Objem expanzní nádoby (topení)  l  6  6  6  6
 Vstupní tlak expanzní nádoby (topení)  MPa  0,05  0,05  0,05  0,05
 Max. pracovní přetlak v topném systému (PMS)  MPa  0,3  0,3  0,3  0,3
 Nastavitelný rozsah teploty topné vody (jen pro solo)  °C  -  -  40-65  40-65
 Celková hmotnost  kg  36  39  34  37
 Výška  mm  750  810  750  810
 Šířka  mm  450  450  450  450
 Hloubka  mm  270  270  270  270
 Elektrické připojení  V/Hz  230 / 50  230 / 50  230 / 50  230 / 50
 Maximální příkon  W  105  105  105  105
 Stupeň krytí  -  IP 44  IP 44  IP 44  IP 44

4_01

VÝMĚNÍK KONDENZAČNÍHO KOTLE QUANTUM Q7K

Významným konstrukčním prvkem kondenzačního kotle Q7K je speciální hliníkový výměník tepla, do něhož jsou integrovány oba okruhy pro ohřev teplé i topné vody. Tento systém umožňuje provádět ohřev obou okruhů současně a ke své činnosti nepotřebuje třícestný ventil. Použitý materiál a bohaté žebrování jsou zárukou vysoké účinnosti výměny tepla.
 
 
5_01 6 7_01

8

Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace