HOME E-shop
flash

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S PŘÍMÝM OHŘEVEM


STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ
OHŘÍVAČE VODY S INTENZIVNÍM OHŘEVEM
A ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNA

Záruka na nádrž 3 roky.

Výrobce má udělen certifikát ISO 9002.

Ohřívače se instalují v hotelích, školách, úřadech, provozovnách, velkých sociálních zařízeních a průmyslových aplikacích. Při navrhování a projekci je vždy důležité provést výpočet tepelné bilance systému. Nabízíme vždy komplexní řešení systému ohřevu TUV.


Typ
ohřívače
Objem
nádrže
(l)
Jmenovitý příkon
(kW)
Jmenovitý výkon
(kW)
Doba ohřevu   o Δt = 25°C (min) Trvalý výkon při Δt = 25°C
(l / hod)
Spotřeba zemního plynu
(m³ / h)
Spotřeba propanu
(kg / h)

Q7E-80-115 309 31 26 21 883 3,2 2,5
Q7E-80-140 309 38 32 17 1097 4,0 3,1
Q7E-80-180 298 49 41 13 1392 5,1 3,9
Q7E-95-199 357 54 46 14 1562 5,7 4,3
Q7E-95-260 335 75 63 9 2169 7,9 5,9
Q7E-70-360 278 92 78 6 2672 9,8 7,3
Q7E-65-400 253 117 98 5 3357 12,3 9,3
Q7E-65-500 253 129 109 4 3755 13,6 10,2

Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.
Teplotní rozsah regulačního termostatu je ± 3 °C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.

Typ
ohřívače
Rozměr A
(mm) 
Rozměr B
(mm)
 Rozměr C
(mm)
Rozměr D
(mm)
 Rozměr E
(mm)
 Rozměr F
(mm) 
Připojení
plynu
 Průměr odtahu spalin (mm)  Hmotnost
(kg)

 Q7E-80-115 1910 1690 710 505 1545 345 3/4" 130 214
 Q7E-80-140 1910 1690 710 505 1545 345 3/4" 130 214
 Q7E-80-180 1890 1690 710 505 1545 345 3/4" 150 227
 Q7E-95-199 2155 1900 710 505 1750 345 3/4" 180 237
 Q7E-95-260 2155 1900 710 505 1750 345 3/4" 180 262
 Q7E-70-360 1950 1735 710 515 1580 345 3/4" 200 262
 Q7E-65-400 2145 1810 710 590 1655 345 3/4" 250 278
 Q7E-65-500 2145 1810 710 590 1655 146 3/4" 250 330


Maximální vstupní tlak vody:                                     0,5 MPa
Připojovací tlak plynu:                                                1,8 - 2,5 kPa pro zemní plyn
                                                                                        3,0 kPa pro propan
Rozsah provozního termostatu:                              40 - 70 °C

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu.

Krytí elektrické části:                                                 IP 30
Elektrický příkon:                                                       30 W
Připojovací napětí:                                                      230 V / 50 Hz
Umístění: je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.
Větrání: Pokud je celkový výkon kotelny vyšší než 100 kW, je nutno dostatečný přívod spalovacího a větracího vzduchu prokázat výpočtem dle TPG 908 02.
Odtahy spalin: je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201 / listopad 2002.
Upozornění: V případě společného umístění ohřívačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzuchu do kotelny s ohledem na celkový instalovaný výkon! Okolní prostor ohřívače musí splňovat požadavky veškerých požárních předpisů. U ohřívačů
s výkonem nad 50 kW je nutno provádět montáž v souladu s ČSN 38 6420.
Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn.
Verzi na propan specifikujte při objednáce.


Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace