HOME E-shop
flash

UVEDENÍ DO PROVOZU A ZÁRUKA

Systém čárových kódů

Pro rychlé a přehledné vyřizování reklamací jsme vyvinuli systém čárových kódů, který nám umožňuje evidovat vyskladněné, instalované, spuštěné a opravované plynové zásobníkové ohřívače Quantum.

Kvalifikované spuštění ohřívače

V záručním listě každého plynového zásobníkového ohřívače vody Quantum je vložen arch se samolepicími štítky s čárovým kódem.  Pracovník servisní organizace, která je oprávněna ke spouštění plynových ohřívačů vody QUANTUM, je povinen zaslat HŮLKOVÝM PÍSMEM ČITELNĚ VYPLNĚNÝ "Protokol o uvedení do provozu" s nalepeným štítkem s čárovým kódem na adresu firmy Quantum. "Protokol o uvedení do provozu" je součástí "Návodu na montáž, obsluhu a údržbu plynových zásobníkových ohřívačů vody". Je nutné pozorně opsat výrobní číslo ohřívače z výrobního štítku, který je nalepen na ohřívači nebo na balení ohřívače.
Na základě vyplněných údajů z vratné karty "Protokolu o uvedení do provozu" bude následně v naší databázi vyexpedovaných ohřívačů Quantum doplněn údaj o datu spuštění do provozu. Tímto způsobem je zajištěna podrobná evidence prodaných ohřívačů Quantum, což oceňují naši zákazníci zejména v případě reklamace.

Záruční opravy

Po provedení záruční opravy zašle autorizovaný servisní pracovník na adresu firmy Quantum "Montážní list" s vyplněnými údaji a nalepeným štítkem s čárovým kódem ohřívače.
Tento postup maximálně urychluje proces vyřízení reklamace. Cílem je spokojenost všech zúčastněných stran - zákazníka, servisní organizace i nás - prodejce.
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace